Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Laboratorium Wirtualnego Latania
Laboratorium Wirtualnego Latania
Aula D
Aula D
Laboratorium
Laboratorium
Aula A
Aula A
Previous Next Play Pause

Miło nam poinformować, że nasz pracownik, dr inż. Jerzy Respondek, został powołany w skład Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę, funkcjonującego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W skład zespołu wchodzą wybitni przedstawiciele wszystkich dyscyplin nauki i sztuki, w tym m.in. członkowie rzeczywiści PAN. Celem zespołu jest opiniowanie i kontrola wykonania wniosków o dofinansowanie działalności upowszechniającej naukę. O dofinansowanie mogą się ubiegać także prywatni przedsiębiorcy.

Często dofinansowywane są przedsięwzięcia upowszechniające naukę, które  odbywają się poza głównymi ośrodkami miejskimi i akademickimi.

Przy ocenie zespół uwzględnia kryteria znaczenia projektów dla polityki naukowej, technicznej i innowacyjnej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.