Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Laboratorium Wirtualnego Latania
Laboratorium Wirtualnego Latania
Aula D
Aula D
Laboratorium
Laboratorium
Aula A
Aula A
Previous Next Play Pause

JRPracownik Naszego Instytutu, dr hab. inż. Jerzy Respondek został powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do zespołu pomocniczego Ministra ds. upowszechniania nauki. W skład zespołu wchodzą uznani przedstawiciele nauki i sztuki. Celem działania zespołu jest przedstawianie Ministrowi rekomendacji dotyczących przyznawania środków finansowych przeznaczonych na szeroko rozumiane upowszechniane nauki. Zakres przedsięwzięć, których rekomendacje może przedstawiać zespół, szczegółowo reguluje ustawa o zasadach finansowania nauki. W skład zespołu wchodzi także m.in. dyrektor ds. naukowych Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej, prof. Tomasz Błachowicz