Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Laboratorium Wirtualnego Latania
Laboratorium Wirtualnego Latania
Aula D
Aula D
Laboratorium
Laboratorium
Aula A
Aula A
Previous Next Play Pause

Każdego roku JM Rektor Politechniki Śląskiej przyznaje nagrody rektorskie w dowód uznania zasług nauczycieli akademickich w różnych sferach aktywności.

W roku 2017 pracownikom Instytutu Informatyki przyznane zostały następujące nagrody:


Za działalność naukową

 

Dr hab. inż. Jerzy Respondek     - nagroda za habilitację    indywidualna  stopnia III

Dr inż. Przemysław Szmal           - nagroda za całokształt dorobku           indywidualna    stopnia III

Dr inż. Wojciech Mielczarek        - nagroda za całokształt dorobku           indywidualna    stopnia III

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chydziński         -  za cykl publikacji; zespołowa stopnia I

Dr hab. inż. Marek Sikora Prof. Pol. Śl.

Dr hab. inż. Michał Kawulok

Dr inż. Krzysztof Simiński

Dr inż. Agnieszka Szczęsna

Dr inż. Arkadiusz Biernacki

Dr inż. Adam Ziębiński

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Polański   - za cykl publikacji; zespołowa stopnia II

Dr hab. inż. Roman Starosolski

Dr hab. inż. Adam Domański

Dr hab. inż. Adam Świtoński

Dr inż. Paweł Kasprowski

Dr inż. Rafał Cupek

Dr inż. Henryk Josiński

Dr inż. Małgorzata Bach

 

Prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz         - za cykl publikacji; zespołowa III stopnia

Dr hab. Inż. Marcin Gorawski Prof. Pol. Śl.

Dr hab. inż. Dariusz Mrozek

Dr inż. Aleksandra Werner

Dr inż. Przemysław Skurowski

Dr inż. Bożena Małysiak-Mrozek

Dr inż. Katarzyna Harężlak

Dr Ewa Lach

Dr inż. Michał Staniszewski

Dr inż. Aleksandra Gruca


Za działalność organizacyjną

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień      - nagroda za organizację cyklicznych konferencji BDAS oraz CN; zespołowa stopnia I

Dr inż. Daniel Kostrzewa

Dr inż. Jacek Stój

Dr inż. Piotr Gaj

 

Dr inż. Karolina Nurzyńska     - nagroda za przygotowanie zbiorczego opracowania ,,Activity Report 2014-2015''; zespołowa stopnia I

Dr inż. Jarosław Flak

Dr inż. Marcin Michalak

Dr inż. Ewa Płuciennik

Dr inż. Adam Opara

 

Dr hab. inż. Bartłomiej Zieliński       - nagroda za prace organizacyjne na rzecz Wydziału, szczególnie za promocję Instytutu Informatyki; zespołowa stopnia II

Dr inż. Gabriel Drabik

Dr inż. Michał Maćkowski

Dr inż. Dariusz Myszor

Dr inż. Krzysztof Tokarz       - nagroda za pracę organizacyjną na rzecz Wydziału AEiI; indywidualna stopnia III

 

Serdecznie Gratulujemy!