Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Laboratorium Wirtualnego Latania
Laboratorium Wirtualnego Latania
Aula D
Aula D
Laboratorium
Laboratorium
Aula A
Aula A
Previous Next Play Pause

horizon 2020 1Profesor Krzysztof Cyran otrzymał projekt pt. ,,Working in a Collaborative Factory of the Flight Simulators Branch of RISE'' (WrightBros) w ramach schematu finansowania RISE (Research and Innovation Staff Exchange) w programie Horyzont 2020. 

Program Horyzont 2020 jest największym w Europie programem finansowania badań i innowacji na lata 2014-2020. Granty realizowane są w najlepszych konsorcjach międzynarodowych. Projekty typu RISE rozwijają mobilność akademicką, nasi naukowcy będą współpracowali z partnerami z sektora nieakademickiego oraz z partnerami z krajów trzecich (poza Europą) w wybranych przez siebie tematach.

Celem projektu WrightBroS jest opracowanie i zbudowanie prototypu innowacyjnego symulatora lotu. Symulator ma wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologii rzeczywistości poszerzonej, bazując na tworzonym w projekcie systemie pozyskiwania i przetwarzania eksperckiej wiedzy proceduralnej dotyczącej obsługi i serwisowania. Projekt koordynowany będzie przez Laboratorium Wirtualnego Latania w naszym Instytucie Informatyki i realizowany we współpracy z partnerami z Austrii (firmą LG Nexera Business Solutions AG z Wiednia) oraz ze Słowacji (producentem profesjonalnych symulatorów lotu – firmą Virtual Reality Media z Trenczyna). 

Serdecznie gratulujemy !