Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Laboratorium Wirtualnego Latania
Laboratorium Wirtualnego Latania
Aula D
Aula D
Laboratorium
Laboratorium
Aula A
Aula A
Previous Next Play Pause

BDAS logo vert

Międzynarodowa konferencja BDAS 2018 (International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures), organizowana od 14-tu lat przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki) odbyła się w tym roku w dniach 18-20 września w Poznaniu, jako jedna z kilku konferencji towarzyszących obradom światowego kongresu IFIP (24th IFIP World Computer Congress WCC 2018). W trakcie konferencji naukowcy z 28 uczelni i jednostek naukowych wygłosili 47 referatów. Uczestnicy wysłuchali 3 wykładów zaproszonych w ramach konferencji BDAS, wzięli też udział w 4 wykładach zaproszonych w ramach kongresu IFIP – wykładowcami byli znani naukowcy z zagranicznych uczelni i ośrodków badawczych (http://wcc2018.put.poznan.pl/ ).

Organizacja konferencji BDAS jako konferencji towarzyszącej kongresowi IFIP WCC 2018 została pozytywnie oceniona w podsumowaniu kongresu, przedstawionym przez prof. Jerzego Nawrockiego (IFIP WCC 2018 General Program Co-Chair) na posiedzeniu Komitetu Informatyki PAN (17.10.2018 w Warszawie).