Struktura Organizacyjna Instytutu Informatyki                                                              

 

Polański Andrzej                 Prof. dr hab. inż.    -   Dyrektor Instytutu

Deorowicz Sebastian           Prof. dr hab. inż.    -   Z-ca dyrektora ds. Nauki

Krzysztof Tokarz                 Dr  inż.                   -   Z-ca dyrektora ds. Dydaktyki

Zakład Teorii Informatyki

                  1.        

Dariusz Mrozek                       

Dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl.

kierownik zakładu

                  2.        

Augustyn Dariusz

Dr inż.

st. wykładowca

                  3.        

Bach Małgorzata

Dr inż.

adiunkt

                  4.        

Benecki Paweł

Mgr inż.

doktorant

                  5.        

Brzeski Robert    

Dr inż.

st. wykładowca

                  6.        

Duszeńko Adam

Dr inż.

st. wykładowca

                  7.        

Frączek Jacek

Dr inż.

adiunkt

                8.      

Gorawski Marcin

Dr hab. inż. prof. nzw. Pol. Śl.

profesor nadzwyczajny

                9.      

Gorawska Anna

Dr inż.

adiunkt

                10.      

Gołosz Mateusz                        

Mgr inż.

doktorant

                11.      

Harężlak Katarzyna

Dr inż.

st. wykładowca

                12.      

Huget Dorota

Mgr

prac. adm.

                13.      

Kasprowski Paweł

Dr inż.

adiunkt

                14.      

Kostrzewa Daniel

Dr inż.

adiunkt

                15.      

Kotowski Krzysztof

Mgr inż.

doktorant

                16.      

Kozielski Stanisław

Prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

                17.      

Momot Alina

Dr inż.

st. wykładowca

                18.      

Pasterak Krzysztof

Mgr inż.

asystent

                19.      

Płuciennik Ewa                       

Dr inż.

st. wykładowca

                20.      

Pietraszuk Jacek

Mgr inż.

prac inż. techn.

                21.      

Respondek Jerzy

Dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl.

profesor nadzwyczajny

                22.      

Stąpor Katarzyna

Prof. dr hab. inż.

prof. nzw. tytularny

                23.      

Tutajewicz Robert

Dr inż.

st. wykładowca

                24.      

Werner Aleksandra

Dr inż.

adiunkt

                25.      

Wyciślik Łukasz

Dr inż.

adiunkt

                26.      

Zghidi Hafedh

Dr inż.

st. wykładowca

Zakład  Grafiki Wizji i Symulacji Komputerowej

                     1.           

Polański Andrzej

Prof. dr hab. inż.

kierownik zakładu

                     2.           

Foszner Paweł

Dr inż.

adiunkt

                     3.           

Josiński Henryk

Dr inż.

adiunkt

                     4.           

Lach Ewa                                   

Dr

adiunkt

                 5.           

Michalczuk Agnieszka

Mgr inż.

asystent

                     6.           

Pawlyta Magdalena

Mgr inż.

doktorant

                 7.           

Pęszor Damian

Dr inż.

adiunkt

                 8.          

Skurowski Przemysław

Dr inż.

adiunkt

                 9.          

Staniszewski Michał

Dr inż.

adiunkt

                 10.           

Szczęsna Agnieszka

Dr inż.

adiunkt

                 11.           

Świtoński Adam

Dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl.

profesor nadzwyczajny

                 12.           

Wereszczyński Kamil

Mgr inż.

asystent

                 13.           

Wojciechowski Konrad      

Prof. dr hab. inż.

prof. nzw. tytularny

 

Zakład Sieci i Systemów Komputerowych

                     1.        

Chydziński Andrzej                  

Prof. dr hab. inż.

kierownik zakładu

                     2.           

Adamczyk Błażej                      

Dr inż.

adiunkt

                     3.           

Barczyk Marek

Mgr inż.

doktorant

                     4.           

Biernacki Arkadiusz                 

Dr inż.

adiunkt

                     5.           

Czachórski Tadeusz                  

Prof. dr hab. inż.

prof. nzw. tytularny

                     6.           

Eliasaph Aganze                   

Mgr inż.

doktorant

                     7.           

Glos Adam                    

Mgr inż.

adiunkt

                     8.           

Głuch Krzysztof                       

Mgr

prac. inż. techn

                     9.           

Gruca Aleksandra                     

Dr inż.

adiunkt

                  10.            

Jarnot Patryk

Mgr inż.

doktorant
                    11. Józefiok Adam Dr st. wykładowca

                    12.           

Kozielski Michał

Dr inż.

adiunkt

                    13.           

Michalak Marcin                       

Dr inż.

adiunkt
                    14. Nycz Monika Mgr inż. asystent

                 15.          

Piotrowska Agnieszka

Dr inż.

adiunkt

                 16.           

Samociuk Dominik

Dr inż.

adiunkt

                 17.           

Sikora Marek                             

Dr hab. inż. prof. nzw. Pol. Śl.

profesor nadzwyczajny

                 18.           

Wójcicki Robert                        

Dr inż.

adiunkt

                 19.           

Wróbel Łukasz

Dr inż.

adiunkt

 

Zespół Urządzeń Informatyki

                     1.           

Kwiecień Andrzej                      

Prof. dr hab. inż.

kierownik zakładu

                     2.           

Brzoza Piotr                               

Mgr inż.

prac. inż. techn.

                     3.           

Caban Dariusz                           

Dr inż.

st. wykładowca

                     4.           

Cisek Aleksander                       

Mgr inż.

prac. inż. techn.

                     5.           

Cupek Rafał                               

Dr hab. inż.

adiunkt z hab.

                     6.           

Domański Adam                        

Dr hab. inż.

adiunkt z hab.

                     7.           

Flak Jarosław                             

Dr inż.

adiunkt

                     8.           

Gaj Piotr

Dr inż.

adiunkt

                     9.           

Gładysz Małgorzata   

prac. adm.

                  10.           

Maćkowski Michał

Dr inż.  

adiunkt

                 11.           

Marek Dariusz

Mgr inż.

doktorant

                 12.           

Mielczarek Wojciech                  

Dr inż.

adiunkt
      13. Sawicki Michał Dr inż. adiunkt

                 14.           

Smołka Ireneusz

Mgr inż.

doktorant

                 15.           

Stój Jacek

Dr inż.

adiunkt

                 16.           

Szyguła Jakub

Mgr inż.

doktorant

                 17.           

Wideł Stanisław

Dr inż.

st. wykładowca

                 18.           

Ziębiński Adam

Dr hab. inż.

adiunkt z hab.

 

Zakład Oprogramowania

                  1.        

Deorowicz Sebastian

Prof. dr hab. inż.

kierownik zakładu

                  2.        

Czech Zbigniew

Prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

                  3.        

Danek Agnieszka

Dr inż.

adiunkt

                  4.        

Debudaj-Grabysz Agnieszka

Dr inż.

adiunkt

                  5.        

Długosz Maciej

Mgr inż.

asystent

                  6.        

Dobosz Krzysztof

Dr inż.

adiunkt

                  7.        

Dyrek Adam

Mgr inż.

doktorant

                  8.        

Fabian Piotr

Dr inż.

adiunkt

                  9.        

Dudzik Wojciech

Mgr inż.

doktorant

                10.      

Gudyś Adam

Dr inż.  

adiunkt 

                11.      

Kawulok Michał

Dr hab. inż. prof. nzw. Pol. Śl.

profesor nadzwyczajny

                12.      

Kawulok Jolanta

Dr inż.

adiunkt

                13.      

Kokot Marek

Mgr inż.

asystent

                14.      

Lach Jacek

Dr inż.

adiunkt

                15.      

Marków Marek

Mgr inż.

doktorant

                16.      

Myszor Dariusz

Dr inż.  

adiunkt

                17.      

Nalepa Jakub

Dr inż.

adiunkt

                18.      

Nurzyńska Karolina

Dr inż.

adiunkt

                19.      

Pawełczyk Krzysztof

Mgr inż.

doktorant

                20.      

Ribalta Pablo Lorenzo

Mgr inż.

doktorant

                21.      

Simiński Krzysztof

Dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl.

profesor nadzwyczajny

                22.      

Skórczyńska Aleksandra

prac. adm.

                23.      

Starosolski Roman

Dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl.

profesor nadzwyczajny

                24.      

Szedel Jacek

Dr inż.

adiunkt

                25.      

Ślusarczyk Helena

prac. adm.

                26.      

Widuch Jacek

Dr inż.

adiunkt

 

Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych

                  1.        

Tokarz Krzysztof

Dr inż.

kierownik zespołu

                  2.        

Antemijczuk  Oleg

Mgr inż.

wykładowca

                  3.        

Baron Grzegorz

Dr inż.

adiunkt

                  4.        

Cyran Krzysztof

Dr hab. inż. prof. nzw. Pol. Śl.

profesor nadzwyczajny

                  5.        

Czyż Ewelina

Mgr

prac. adm.

                  6.        

Czekalski Piotr

Dr inż.

adiunkt 

                  7.        

Drabik Gabriel

Dr inż.

adiunkt 

                  8.        

Kuaban Godlove Suila

Mgr inż.

doktorant

                9.      

Małysiak-Mrozek Bożena

Dr inż.      

adiunkt

                10.      

Nosiadek Jarosław

Mgr

prac. inż. techn.

                11.      

Opara Adam

Dr inż.

adiunkt

                12.      

Paduch Jarosław

Mgr inż.

st. wykładowca  

                13.      

Pochopień Bolesław

Prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

                14.      

Stańczyk Urszula

Dr inż.

st. wykładowca

                15.      

Zieliński Bartłomiej          

Dr hab. inż.

adiunkt z hab.

 

Administracja ogólna

                  1.        

Chałubiec Katarzyna

Mgr inż. arch.

 

                  2.        

Stech Danuta

Mgr inż.

 

                  3.        

Szczechura Magdalena

Mgr