Struktura Organizacyjna Instytutu Informatyki                                                              

 

Deorowicz Sebastian           Prof. dr hab. inż.    -   p.o. Dyrektora Instytutu

Tokarz Krzysztof                 Dr  inż.                   -   Z-ca dyrektora ds. Dydaktyki

Zakład Teorii Informatyki

                  1.        

Dariusz Mrozek                       

Dr hab. inż., prof. PŚ.

kierownik zakładu

                  2.        

Augustyn Dariusz

Dr inż.

st. wykładowca

                  3.        

Bach Małgorzata

Dr inż.

adiunkt

                  4.        

Benecki Paweł

Mgr inż.

doktorant

                  5.        

Brzeski Robert    

Dr inż.

st. wykładowca

                  6.        

Duszeńko Adam

Dr inż.

st. wykładowca

                7.      

Gorawski Marcin

Dr hab. inż. prof. PŚ.

profesor uczelni

                8.      

Gorawska Anna

Dr inż.

adiunkt

                9.      

Gołosz Mateusz                        

Mgr inż.

doktorant

                10.      

Harężlak Katarzyna

Dr inż. inż. prof. PŚ.

profesor uczelni

                11.      

Huget Dorota

Mgr

prac. adm.

                12.      

Kasprowski Paweł

Dr inż.

adiunkt

                13.      

Kostrzewa Daniel

Dr inż.

adiunkt

                14.      

Kotowski Krzysztof

Mgr inż.

doktorant

                15.      

Kozielski Stanisław

Prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

                16.      

Momot Alina

Dr inż.

st. wykładowca

                17.      

Pasterak Krzysztof

Mgr inż.

asystent

                18.      

Płuciennik Ewa                       

Dr inż.

st. wykładowca

                19.      

Pietraszuk Jacek

Mgr inż.

prac inż. techn.

                20.      

Respondek Jerzy

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                21.      

Stąpor Katarzyna

Prof. dr hab. inż.

prof. nzw. tytularny

                22.      

Tutajewicz Robert

Dr inż.

st. wykładowca

                23.      

Werner Aleksandra

Dr inż.

adiunkt

                24.      

Wyciślik Łukasz

Dr inż.

adiunkt

                25.      

Zghidi Hafedh

Dr inż.

st. wykładowca

Zakład  Grafiki Wizji i Symulacji Komputerowej

                     1.           

Polański Andrzej

Prof. dr hab. inż.

kierownik zakładu

                     2.           

Foszner Paweł

Dr inż.

adiunkt

                     3.           

Josiński Henryk

Dr inż.

adiunkt

                     4.           

Lach Ewa                                   

Dr

adiunkt
                     5.            Łabaj Wojciech Mgr inż. asystent

                 6.           

Michalczuk Agnieszka

Mgr inż.

asystent

                     7.           

Pawlyta Magdalena

Mgr inż.

doktorant

                 8.           

Pęszor Damian

Dr inż.

adiunkt

                 9.          

Skurowski Przemysław

Dr inż.

adiunkt

               10.          

Staniszewski Michał

Dr inż.

adiunkt

                 11.           

Szczęsna Agnieszka

Dr hab. inż., prof PŚ.

profesor uczelni

                 12.           

Świtoński Adam

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                 13.           

Wereszczyński Kamil

Mgr inż.

asystent

                 14.           

Wojciechowski Konrad      

Prof. dr hab. inż.

prof. nzw. tytularny

 

Zakład Sieci i Systemów Komputerowych

                     1.        

Chydziński Andrzej                  

Prof. dr hab. inż.

kierownik zakładu

                     2.           

Adamczyk Błażej                      

Dr inż.

adiunkt

                     3.           

Barczyk Marek

Mgr inż.

doktorant

                     4.           

Biernacki Arkadiusz                 

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                     5.           

Eliasaph Aganze                   

Mgr inż.

doktorant

                     6.           

Glos Adam                    

Mgr inż.

adiunkt

                     7.           

Głuch Krzysztof                       

Mgr

prac. inż. techn

                     8.           

Gruca Aleksandra                     

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                  9.            

Jarnot Patryk

Mgr inż.

doktorant
                    10. Józefiok Adam Dr st. wykładowca

                    11.           

Kozielski Michał

Dr inż.

adiunkt
                   12.            Matyszok Paweł Dr inż. adiunkt

                    13.           

Michalak Marcin                       

Dr inż.

adiunkt
                    14. Nycz Monika Mgr inż. asystent

                 15.          

Piotrowska Agnieszka

Dr inż.

adiunkt

                 16.           

Samociuk Dominik

Dr inż.

adiunkt

                 17.           

Sikora Marek                             

Dr hab. inż. prof. PŚ.

profesor uczelni

                 18.           

Wójcicki Robert                        

Dr inż.

adiunkt

                 19.           

Wróbel Łukasz

Dr inż.

adiunkt

 

Zespół Urządzeń Informatyki

                     1.           

Kwiecień Andrzej                      

Prof. dr hab. inż.

kierownik zakładu

                     2.           

Brzoza Piotr                               

Mgr inż.

prac. inż. techn.

                     3.           

Caban Dariusz                           

Dr inż.

st. wykładowca

                     4.           

Cisek Aleksander                       

Mgr inż.

prac. inż. techn.

                     5.           

Cupek Rafał                               

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                     6.           

Domański Adam                        

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                     7.           

Flak Jarosław                             

Dr inż.

adiunkt

                     8.           

Gaj Piotr

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                     9.           

Gładysz Małgorzata   

prac. adm.

                  10.           

Kusnik Damian

Dr inż.  

adiunkt

                 11.           

Maćkowski Michał

Dr inż.

adiunkt

                 12.           

Marek Dariusz                  

Mgr inż.

doktorant
      13. Sawicki Michał Dr inż. adiunkt

                 14.           

Smołka Ireneusz

Mgr inż.

doktorant

                 15.           

Stój Jacek

Dr inż.

adiunkt

                 16.           

Szyguła Jakub

Mgr inż.

doktorant

                 17.           

Wideł Stanisław

Dr inż.

st. wykładowca

                 18.           

Ziębiński Adam

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

 

Zakład Oprogramowania

                  1.        

Deorowicz Sebastian

Prof. dr hab. inż.

kierownik zakładu

                  2.        

Czech Zbigniew

Prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

                  3.        

Danek Agnieszka

Dr inż.

adiunkt

                  4.        

Długosz Maciej

Mgr inż.

asystent

                  5.        

Dobosz Krzysztof

Dr inż.

adiunkt

                  6.        

Dyrek Adam

Mgr inż.

doktorant

                  7.        

Fabian Piotr

Dr inż.

adiunkt

                  8.        

Dudzik Wojciech

Mgr inż.

doktorant

                9.      

Gudyś Adam

Dr inż.  

adiunkt 

                10.      

Kawulok Michał

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                11.      

Kawulok Jolanta

Dr inż.

adiunkt

                12.      

Kokot Marek

Mgr inż.

asystent

                13.      

Marków Marek

Mgr inż.

doktorant

                14.      

Myszor Dariusz

Dr inż.  

adiunkt

                15.      

Nalepa Jakub

Dr inż.

adiunkt

                16.      

Nurzyńska Karolina

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni
                17.       Pasierbek Artur Dr inż. starszy wykładowca

                18.      

Pawełczyk Krzysztof

Mgr inż.

doktorant
                19.       Połomski Marcin Dr inż. adiunkt

                20.      

Ribalta Pablo Lorenzo

Mgr inż.

doktorant

                21.      

Simiński Krzysztof

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                22.      

Skórczyńska Aleksandra

prac. adm.

                23.      

Starosolski Roman

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                24.      

Szedel Jacek

Dr inż.

adiunkt

                25.      

Ślusarczyk Helena

prac. adm.

                26.      

Widuch Jacek

Dr inż.

adiunkt
                27.       Wieczorek Bożena Dr inż. starszy wykładowca

 

Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych

                  1.        

Tokarz Krzysztof

Dr inż.

kierownik zespołu

                  2.        

Antemijczuk  Oleg

Mgr inż.

wykładowca

                  3.        

Baron Grzegorz

Dr inż.

adiunkt

                  4.        

Cyran Krzysztof

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

                  5.        

Czyż Ewelina

Mgr

prac. adm.

                  6.        

Czekalski Piotr

Dr inż.

adiunkt 

                  7.        

Drabik Gabriel

Dr inż.

adiunkt 

                  8.        

Kuaban Godlove Suila

Mgr inż.

doktorant

                9.      

Małysiak-Mrozek Bożena

Dr hab. inż. prof. PŚ.

profesor uczelni

                10.      

Nosiadek Jarosław

Mgr

prac. inż. techn.

                11.      

Opara Adam

Dr inż.

adiunkt

                12.      

Paduch Jarosław

Mgr inż.

st. wykładowca  

                13.      

Pochopień Bolesław

Prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

                14.      

Stańczyk Urszula

Dr inż.

st. wykładowca

                15.      

Zieliński Bartłomiej          

Dr hab. inż., prof. PŚ.

profesor uczelni

 

Administracja ogólna

                  1.        

Chałubiec Katarzyna

Mgr inż. arch.

 

                  2.        

Stech Danuta

Mgr inż.

 

                  3.        

Szczechura Magdalena

Mgr