Na kierunku Informatyka wprowadzony został system kształcenia dostosowany do standardów europejskich. W ramach tego systemu prowadzone są następujące rodzaje studiów:

 • Stacjonarne: stopnia pierwszego (inżynierskie trwające 7 semestrów)
  • stopnia drugiego (magisterskie trwające 3 semestry)
  • 4-letnie studia doktoranckie z możliwością wydłużenia czasu ich trwania do 5-ciu lat
 • Niestacjonarne: stopnia pierwszego prowadzone wieczorowo w trybie poniedziałek-czwartek (inżynierskie trwające 8 semestrów)
 • stopnia drugiego prowadzone wieczorowe w trybie poniedziałek-czwartek (magisterskie trwające 4 semestry)
  • stopnia drugiego prowadzone w trybie piątek-sobota (magisterskie trwające 4 semestry)
  • 4-letnie studia doktoranckie z możliwością wydłużenia czasu ich trwania do 5-ciu lat
 • Dwu semestralne studia podyplomowe: "Sieci i systemy komputerowe, bazy danych"
 • Dwu semestralne studia podyplomowe: "Teleinformatyka w transporcie lotniczym" - studia uruchamiane w roku akademickim 2008-2009Kształcenie studentów na dziennych studiach magisterskich odbywa się na pięciu specjalnościach:Szczegółowe programy studiów i opisy specjalności.