Harmonogram referatów na Seminariach Instytutu Informatyki 2017/2018

Semestr II letni

LP

REFERUJĄCY

TEMAT

TERMIN

OSOBA

PROWADZĄCA

21

prof. dr hab. inż. Katarzyna Stąpor

ZTI

Ocena jakości klasyfikatorów – wybrane problemy.

21.02.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Chydziński

22

dr hab. inż. Ryszard Kozera

SGGW

Rekonstrukcja powierzchni Lamberta w fotometrii stereo oraz modelowanie krzywych na bazie zredukowanych danych rzadkich.

28.02.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

23

dr Bartek Wilczyński

Segmentacja i porównywanie macierzy kontaktów chromosomowych.

7.03.2018

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

24

dr Grzegorz Surówla

UJ

Uczenie maszynowe znamion barwnikowych skóry.

14.03.2018

prof. dr hab. inż.

Katarzyna Stąpor

25

dr inż. Marcin Michalak

ZSISK

O biklasteryzacji danych i jej binarnej reprezentacji.

21.03.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Kwiecień

26

mgr inż. Jarosław Homa

Implementacja algorytmów synchronizacji urządzeń sieciowych bazujących na paradygmacie programowalnych sieci komputerowych.

28.03.2018

dr hab. inż.

Dariusz Mrozek

dr inż. Karolina Nurzyńska (BKM)

Rozpoznawanie emocji.

mgr inż. Monika Nycz (BKM)

Modelowanie sieci rozległych z wykorzystaniem strumieniowego przetwarzania danych.

27

------------------------------

PRZERWA WIOSENNA

29.03 – 04.04.2018

----------------

28

dr inż. Agnieszka Szczęsna

ZGWISK

Kwaternionowe narzędzia analizy danych ruchu

11.04.2018

dr inż.

Krzysztof Tokarz

29

dr inż. Dariusz Rafał Augustyn

ZTI

Metody wyznaczania selektywności zapytań i  sposoby reprezentacji rozkładów wartości atrybutów.

18.04.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Chydziński

30

prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz

ZO

Metody kompresji i porównywania kolekcji danych genomowych.

25.04.2018

prof. dr hab. inż. Andrzej Polański 

31

------------------------------

WAKACJE MAJOWE

30.04 – 06.05.2018

----------------

32

------------------------------

DZIEŃ SPORTU

09.05.2018

----------------

33

dr inż. Krzysztof Tokarz

ZMITAC

Nawigacja wewnątrz budynkowa w oparciu o technologię UWB.

16.05.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

34

dr inż. Damian Kusnik

ZUI

System miejskiej wypożyczalni pojazdów hybrydowych i elektrycznych na obszarze Katowic

23.05.2018

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

35

dr inż. Daniel Kostrzewa (BKM)

Rozwiązywanie zadania selekcji cech z użyciem algorytmu optymalizacji lasu.

30.05.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Kwiecień

mgr inż. Marcin Paszkuta (BKM)

Metody i zastosowania algorytmów przetwarzania ruchu

dr inż. Adam Gudyś (BKM)

Algorytmy przetwarzania sekwencji molekularnych.

dr inż. Jakub Nalepa (BKM)

Algorytmy ewolucyjne dla rozwiązania złożonych problemów optymalizacyjnych.

36

prof. Jean-Charles Lamirel

Highlighting central roles in community detection: towards new indicators and methods

06.06.2018

dr hab. inż.

Dariusz Mrozek

37

mgr inż. Tomasz Jastrząb,

mgr inż. Grzegorz Kwiatkowski (BKM)

Algorytmy rozwiązywania problemów dotyczących automatów skończonych oraz zagadnień przetwarzania języka naturalnego

13.06.2018

dr inż

Krzysztof Tokarz

dr inż. Michał Maćkowski (BKM)

Rozpoznawania znaków drogowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

mgr inż. Krzysztof Pasterak, mgr inż. Anna Gorawska (BKM)

Przetwarzanie szeregów czasowych i strumieni danych

dr inż. Błażej Adamczyk,

mgr inż. Dominik Samociuk (BKM)

Algorytmy bezpieczeństwa nowoczesnych systemów i sieci komputerowych

38

mgr inż. Michał Sawicki (BKM)

Test homoskedastyczności rozkładów empirycznych interwałów izochronicznych jako narzędzie oceny wpływu parametrów systemu USB 3.1 Gen 1 na jakość usług transportowych danych multimedialnych.

20.06.2018

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

dr inż. Michał Staniszewski, dr inż. Paweł Foszner, mgr inż. Wojciech Łabaj (BKM)

Eksploracja danych biomedycznych.

dr inż. Dariusz Myszor, mgr inż. Paweł Sadowski, mgr inż. Paweł Dyrek (BKM)

Analiza i opracowanie metod pozyskiwania i przetwarzania danych pochodzących z sensorów