Harmonogram referatów na Seminariach Instytutu Informatyki 2018/2019

Semestr I zimowy

LP

REFERUJĄCY

TEMAT

TERMIN

OSOBA

PROWADZĄCA

1

dr inż. Paweł Kasprowski

ZTI

Analiza i zastosowanie sygnału ruchu oka

03.10.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

2

dr hab. Lucjan Janowski

AGH

Testy subiektywne, narzędzia badań QoE

10.10.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Chydziński

3

dr Ewa Lach

ZGWISK

Zastosowanie ukrytych modeli Markowa do analizy procesu nauki studentów Politechniki Śląskiej

17.10.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

4

dr inż. Piotr Gaj

ZUI

Wybrane obszary badań w informatyce przemysłowej

24.10.2018

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

5

dr inż. Karolina Nurzyńska

ZO

Metody segmentacji śródbłonka rogówki

07.11.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Kwiecień

6

dr hab. inż. Dariusz Mrozek
ZTI

 Wydajne i skalowalne rozwiązania obliczeniowe dla analizy struktur białkowych

14.11.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Chydziński

7

dr inż. Michał Kozielski

ZSiSK

Uczenie adaptacyjne dla strumieni danych

21.11.2018

dr inż. Krzysztof Tokarz

8

prof. dr hab. inż. Andrzej Chydziński

(BK)

Wybrane problemy rozwoju sieci komputerowych i metod eksploracji danych

28.11.2018

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

dr inż. Krzysztof Tokarz

(BK)

Rozwój metod, technologii i narzędzi w systemach cyfrowych, wbudowanych, urządzeniach Internetu rzeczy oraz w systemach wykorzystujących inteligencję obliczeniową

prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień

(BK)

Zagadnienia współpracy urządzeń informatyki w środowiskach rozproszonych

9

prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz

(BK)

Rozwój metod tworzenia nowoczesnego oprogramowania systemowego i użytkowego

05.12.2018

prof. dr hab. inż Andrzej Kwiecień

dr hab. inż. Dariusz Mrozek

(BK)

Nowe metody analizy danych oraz technologii i narzędzia dla baz i hurtowni danych

prof. dr hab. inż. Andrzej Polański

(BK)

Nowe algorytmy symulacji komputerowych w zastosowaniach do grafiki, wizji komputerowej i bioinformatyki

10

prof. dr hab. inż. Dariusz Kania

Instytut Elektroniki

Trajektoria stabilograficzna, nadążna, kwintowa - pozyskiwanie informacji

12.12.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

11

-----------------------

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE 

19.12.2018

----------------------------

12

-----------------------

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

22.12.2018-01.01.2019

----------------------------

13

ZUI

09.01.2019

dr hab. inż

Dariusz Mrozek

14

dr inż. Piotr Czekalski
ZMITAC

IOT-OPEN.EU: aktualne trendy w dziedzinie IoT, grant E+ KA2 HE

16.01.2019

dr hab. inż

Dariusz Mrozek

 

Semestr II letni

LP

REFERUJĄCY

TEMAT

TERMIN

OSOBA

PROWADZĄCA

1

dr hab. inż. Roman Starosolski
ZO

Zastosowanie odwracalnych kroków odszumiania i liftingu oraz pomijanie kroków transformacji dla poprawy efektywności bezstratnej kompresji obrazów

06.03.2019

dr inż

Krzysztof Tokarz

2

prof dr hab. Jerzy Dajka
Uniwersytet Śląski

Kwantowe błędy i ich (kwantowe) korygowanie

13.03.2019

dr hab. inż

Dariusz Mrozek

3

dr inż. Błażej Adamczyk

ZSiSK

Wybrane metody analizy i oceny bezpieczeństwa aplikacji i systemów komputerowych

20.03.2019

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

4

dr hab inż. Marcin Gorawski, prof. PŚ.

ZTI

 Akcelerator agregatów

27.03.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Chydziński

5

dr inż. Przemysław Skurowski

ZGWiSK

Human Centric Image and Signal Processing

03.04.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Kwiecień

6

dr hab. inż. Michał Kawulok, prof. PŚ.
ZO

Rekonstrukcja nadrozdzielcza obrazów cyfrowych

10.04.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Chydziński

7

dr inż. Rafał Cupek

ZUI

 Modele informacyjne w systemach realizacji produkcji

17.04.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

8

-----------------------

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18.04-24.04.2019

----------------------------

9

-----------------------

WAKACJE MAJOWE

01.05-03.05.2019 ----------------------------
10

dr hab. inż. Bartłomiej Zieliński

ZMITAC

dr inż. Piotr Czekalski

ZMITAC

Optymalizacja parametrów protokołu transmisji w warstwie liniowej bezprzewodowych sieci komputerowych

Projekt Autonomian

08.05.2019

dr hab. inż

Dariusz Mrozek

11

-----------------------

DZIEŃ SPORTU

15.05.2019

----------------------------

12

dr inż. Henryk Josiński

ZGWiSK

Analiza danych chodu

22.05.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Kwiecień

13

mgr inż. Patryk Jarnot (BKM)

 Metody wyszukiwania podobnych regionów nisko złożonych w białkach

29.05.2019

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

mgr inż. Wojciech Dudzik (BKM)

 Wielokryterialna optymalizacja klasyfikatora maszyny wektorów podpierających
14

mgr inż. Paweł Benecki (BKM)

Zastosowanie głębokich sieci konwolucyjnych w wieloobrazowej rekonstrukcji nadrozdzielczej  05.06.2019

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

mgr inż. Krzysztof Kotowski (BKM)

 Algorytmy przetwarzania i analizy bioelektrycznej czynności mózgu

mgr inż. Adam Glos (BKM)

 Podobieństwo własności spektralnych modeli Barabási–Albert i Chung–Lu
dr inż. Anna Gorawska (BKM) Strumieniowa ekstrakcja i przetwarzanie wielkich zbiorów danych 
mgr inż. Krzysztof Pasterak (BKM)  Magazynowanie i agregacja wielkich zbiorów danych strumieniowych 
15  dr inż. Dominik Samociuk (BKM) Analiza mechanizmów bezpieczeństwa sieci programowalnych  12.06.2019

dr inż

Krzysztof Tokarz

dr inż. Dariusz Myszor (BKM) Analiza i opracowanie metod przetwarzania danych pochodzących EEG 
dr inż. Daniel Kostrzewa (BKM) Podnoszenie jakości zdjęc cyfrowych przy użyciu sztucznych sieci neuronowych 
dr inż. Paweł Foszner (BKM) Eksploracja danych biomedycznych 
16  dr inż. Michał Staniszewski (BKM) Korekcja niejednorodności próbek żelatynowych w mapach T2 obrazowania MRI  19.06.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Kwiecień

 dr inż. Adam Gudyś (BKM)  Wykorzystanie wiedzy eksperta w indukcji reguł
 dr inż. Jakub Nalepa (BKM) Ewolucyjne komitety klasyfikatorów 
 mgr inż. Pablo Ribalta Lorenzo (BKM) Particle Swarm Optmization for Hyper-parameter selection in deep neural networks
17 ----------------------- SESJA
WAKACJE
25.06-30.09.2019 ----------------------------