• SEMINARIUM ŚRODOWISKOWE INFORMATYKI  I

Kiedy:  Poniedziałek 26 marca, godzina 12.15
Gdzie:  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 16, Gliwice Aula F (Sala Rady Wydziału), 2 piętro
Referent:  dr inż. Łukasz Pawela
Tytuł: Kryptografia: od Cezara do Ekerta
Streszczenie:
We współczesnym świecie kryptografia nie jest już dla przeciętnego człowieka abstrakcją, ale towarzyszy nam w codziennym życiu i odgrywa w nim niebagatelną rolę. Wykonując proste codzienne czynności, jak opłacanie rachunków czy rozmowy telefoniczne, wykorzystujemy zaawansowane protokoły kryptograficzne. Dodatkowo dziś, w 2018 roku, stoimy u progu rewolucji w tej dziedzinie - rewolucji kwantowej. Jednak aby w pełni zrozumieć jej doniosłość, musimy powrócić do źródeł. W trakcie prezentacji spojrzymy na chwilę na prehistorię kryptografii, poczynając od szyfru Cezara, a kończąc na wykorzystaniu języka Navajo przez wojska USA podczas II wojny światowej. Następnie skupimy się na omówieniu współczesnych metod kryptograficznych - kryptografii symetrycznej i asymetrycznej. Na tym jednak nie koniec - dowiemy się, co to splątanie kwantowe i jakie ma zastosowanie w kwantowych protokołach kryptograficznych. Jako przykłady kwantowych protokołów poznamy dwa podstawowe protokoły dystrybucji klucza: BB84 oraz E91. Każdy kolejny etap omówienia zostanie uzupełniony przystępnym opisem matematycznym. Pamiętajmy, rewolucja kwantowa jest bliżej, niż nam się wydaje!

 

  • SEMINARIUM ŚRODOWISKOWE INFORMATYKI  II

Kiedy:  Poniedziałek 14 maja, godzina 12.15
Gdzie:  Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 23, Gliwice, Sala 210 A (Sala Rady Wydziału)

Referenci:  mgr inż. Konrad Jałowiecki oraz profesor Jerzy Dajka
Tytuł: Kwantowe wyżarzanie problemów optymalizacyjnych - głównie, choć nie tylko
Streszczenie:
1. Adiabatyczne obliczenia kwantowe na dwu-bitowym przykładzie.
2. Konfiguracja szkła spinowego jako rozwiązanie problemu optymalizacji: model Isinga i wyżarzanie rozwiązań.
3. Kwantowy wyżarzacz D-wave.
4. Kilka problemów, które można wyrazić modelem Isinga: od Karpa przez Hopfielda po zwijanie białek.
5. I kilka problemów do rozwiązania - zaproszenie do wspólnej zabawy.

 

  • SEMINARIUM ŚRODOWISKOWE INFORMATYKI  III

Kiedy:  poniedziałek 8.10.2018,  12:15

Gdzie:  SMCEBI w Chorzowie http://www.smcebi.us.edu.pl/

Referent:  Prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz
Tytuł: Algorytmy kompresji danych genomowych
Streszczenie:
Od kilkunastu lat dziedzina sekwencjonowania genomów przeżywa gwałtowny rozwój. Możliwe jest to m.in. dzięki drastycznemu spadkowi kosztów sekwencjonowania i coraz szerszej dostępności niezbędnych urządzeń. Skutkiem ubocznym, który staje się coraz bardziej dostrzegalny, jest szybko rosnąca objętość danych genomowych, co bezpośrednio przekłada się na koszty przechowywania i przesyłania tych danych. W wystąpieniu oprócz dyskusji tego problemu przedstawione zostaną także niektóre proponowane rozwiązania oraz stojące przed społecznością bioinformatyków wyzwania.

 

  • SEMINARIUM ŚRODOWISKOWE INFORMATYKI  IV

Kiedy:  26 listopada (poniedziałek) o godz. 12.15

Gdzie:  IITiS PAN na ul. Bałtyckiej 5 w sali seminaryjnej instytutu.
Referent:  dr Zbigniew Marszałek z wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej
Tytuł: Zrównoleglanie procesu sortowania przez scalanie dla dużych zbiorów danych

  • SEMINARIUM ŚRODOWISKOWE INFORMATYKI  V

Kiedy:  Poniedziałek 14 stycznia 2019, godzina 12.15
Gdzie:  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 16, Gliwice,  Aula F (Sala Rady Wydziału), 2 piętro
Referent:  Paweł Foremski,  IITiS PAN Gliwice
Tytuł: Zastosowanie klasyfikacji kaskadowej do rozpoznawania ruchu w sieci Internet
Streszczenie:

Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania Internetem jest klasyfikacja ruchu (ang. Traffic Classification, TC), polegająca na przypisywaniu pakietom IP nazw protokołów i aplikacji, które je wygenerowały. Klasyfikacja ruchu ma wiele zastosowań, np. wizualizacja ruchu, pomiary Internetu, routing wielościeżkowy, zapewnianie jakości usług, czy bezpieczeństwo danych. Współczesne systemy klasyfikacji ruchu stosują metody sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI) aby bez udziału człowieka uczyć się, w jaki sposób pewne cechy ruchu IP mogą zostać użyte do rozróżniania protokołów. Oznacza to, że operator systemu nie definiuje a priori reguł klasyfikacji. Niestety, pomimo wysokiej sprawności, algorytmy TC prezentowane w literaturze zwykle dopasowane są tylko do konkretnej aplikacji (np. Skype) lub do wąskiej grupy protokołów (np. P2P-TV). Dlatego też potrzebne są metody integracji tych algorytmów w jeden system, aby umożliwić klasyfikację możliwie wszystkich protokołów i aplikacji występujących w Internecie. Niniejsza praca prezentuje nową metodę integracji algorytmów TC, architekturę Waterfall, która używając techniki klasyfikacji kaskadowej (ang. Cascade Classification) w sposób szeregowy łączy wiele klasyfikatorów w jeden łańcuch. Eksperymentalna walidacja przy użyciu rzeczywistych śladów ruchu wykazała efektywność architektury i wysoką sprawność klasyfikacji: np. łańcuch złożony z 5 modułów był w stanie poprawnie rozpoznać ponad 50% strumieni IP już w 3 pierwszych krokach, przy użyciu stosunkowo prostych klasyfikatorów. Ponadto w pracy zaprezentowano nową metodę optymalizacji systemów Waterfall, która pozwala na dostrojenie łańcucha dla zadanych celów sprawnościowych za pomocą symulacji funkcji kosztu.

 

  • SEMINARIUM ŚRODOWISKOWE INFORMATYKI  VI

Kiedy:  Poniedziałek 11 marca, godzina 12.15

Gdzie:  Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 23, Gliwice, Sala 210 A (Sala Rady Wydziału) - należy wjechać windą (lub wejść schodami) na 3 piętro, skierować się w lewo, przejść przez łącznik i zejść schodami

Referent: dr hab. inż. Wojciech Froelich

Tytuł: Predykcja wielowymiarowych, przedziałowych szeregów czasowych za pomocą rozmytych sieci kognitywnych

Streszczenie: 

Przedziałowe szeregi czasowe (ang. interval-valued time series – ITS ) mogą być stosowane wtedy, gdy z punktu widzenia zastosowania nie ma potrzeby predykcji dokładnych wartości numerycznych. W takim przypadku, w wybranych przedziałach czasu, szereg aproksymowany jest za pomocą wartości minimalnych i masymalnych. Na przykład, dla danych meteorologicznych mogą to być minimalne i maksymalne temperatury dzienne. W referacie zostanie przedstawiony nowy model predykcyjny opracowany dla wielowymiarowych szeregów przedziałowych.  Model ten został zbudowany w oparciu o rozmyte sieci kognitywne (ang. Fuzzy Cognitive Maps - FCM). FCM jest szczególną wersją sztucznej sieci neuronowej, w której neurony zostały zastąpione zbiorami rozmytymi.  W celu dostosowania sieci FCM do predykcji szeregów przedziałowych opracowano nowy, specjalny model. W szczególności, w proponowanym modelu proces predykcji ITS realizowny jest z wykorzystaniem arytmetyki przedziałowej  i logiki rozmytej. W celu przeprowadzenia uczenia modelu na podstawie historycznych szeregów czasowych zaadaptowano algorytm genetyczny. W ramach wystąpienia zostaną przedstawione szczegóły dotyczące uczenia i testowania  opracowanego modelu.