Studia I stopnia (inżynierskie)
Absolwent studiów dziennych I stopnia kierunku Informatyka jest dobrze przygotowany do twórczej pracy inżynierskiej we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Studia daj? mu podstawy naukowe, teoretyczne i doświadczalne niezbędne dla konstrukcji i rozwoju oprogramowania, baz danych, sieci i systemów komputerowych. W pierwszej fazie kształcenia przyszły absolwent otrzymuje gruntowne wykształcenie z zakresu podstawowych nauk technicznych. Składają się na nie wykłady, ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne z matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki, teorii i arytmetyki systemów cyfrowych, metod numerycznych, podstaw informatyki, analizy algorytmów i podstaw programowania. W drugiej fazie studiów przyszły absolwent zdobywa wiedzę i umiejętność w zakresie projektowania, konstrukcji, eksploatacji i bezpieczeństwa sprzętu komputerowego (sieci i systemów komputerowych) i oprogramowania (systemowego i aplikacyjnego) oraz zarządzania. Zapewniają to przedmioty kierunkowe takie jak: programowanie komputerów, konstrukcja układów cyfrowych, systemy mikroprocesorowe i wbudowane, inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe, języki asemblerowe, architektura komputerów, budowa komputerów, obliczenia równolegle, grafika komputerowa, systemy informatyki przemysłowej. Wybór specjalności na semestrze VI, przedmioty obieralne na semestrze VII, praktyka i projekt dyplomowy pozwalaj? na indywidualizację studiów. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobywane w części studiów sprawiają, że po uzyskaniu dyplomu absolwenci są cenionymi fachowcami. Studia objęte są europejskim systemem punktów ECTS. Istnieje możliwość kontynuowania nauki na stacjonarnych bądź niestacjonarnych studiach II-go stopnia - magisterskich. Specjalność na studiach stacjonarnych I stopnia wybierana jest na szósty semestr i przygotowuje studenta, zgodnie z jego zainteresowaniami, do wykonywanego na ostatnim, siódmym semestrze projektu dyplomowego.

 • bazy danych i inżynieria systemów
 • grafika komputerowa i oprogramowanie
 • przemysłowe systemy informatyczne

Studia II stopnia (magisterskie)
Studia II-go stopnia umożliwiają przyszłemu absolwentowi istotne poszerzenie i pogłębienie posiadanego zasobu wiedzy oraz specjalizację w wybranym obszarze informatyki. Zapewniają to bloki przedmiotów obowiązkowych dla danej specjalności, duży zbiór przedmiotów obieralnych i praca dyplomowa magisterska. Specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia jest wybierana już na pierwszy semestr. Dzięki temu student ma możliwość wyboru interesujących go zagadnień, które będzie realizować przez cały okres trwania studiów.

 • bazy danych i inżynieria systemów

Absolwenci tej specjalności posiadają gruntowną wiedzę w zakresie projektowania systemów informatycznych wykorzystujących bazy danych i hurtownie danych. Posiadają znajomość technologii internetowych i technologii mobilnych dla celów projektowania i realizacji systemów informatycznych. Mogą administrować systemami zarządzania bazami danych i hurtowniami danych. Absolwenci maję dobrą znajomość metod i narzędzi eksploracji danych i zaawansowanej analizy danych, posiadają wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie.

 • informatyczne systemy w lotnictwie (zajęcia prowadzone m.in. w laboratorium wirtualnego latania)

Lotnictwo jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki i jak każda nowoczesna dziedzina wymaga wsparcia ze strony różnorodnych systemów informatycznych. Specjalność została zaplanowana w taki sposób, aby absolwent posiadać wiedzę zarówno z podstaw funkcjonowania statków powietrznych, aerodynamiki, podstaw fizycznych zagadnień lotu, ale przede wszystkim wiedzę dotyczącą systemów związanych z lotnictwem, nawigacją satelitarną, informatycznymi systemami geoprzestrzennymi. Bardzo istotnym elementem programu specjalności są zajęcia prowadzone w Laboratorium Wirtualnego Latania na nowoczesnych symulatorach lotu, dzięki którym studenci poznają zasady tworzenia oprogramowania symulacyjnego oraz wykorzystującego grafikę trójwymiarową.

 • Internet i technologie sieciowe

Specjalność kształtuje umiejętności projektowania sieciowych systemów informatycznych, w szczególności wykorzystujących Internet.  Absolwent zna zasady pracy poszczególnych warstw protokołów komunikacyjnych, architektury sieciowe wykorzystywane przez Internet, struktury oprogramowania współpracującego z Internetem, posiada informacje o niebezpieczeństwach zagrażających jego użytkownikom i istniejących środkach ochrony. Student poznaje techniki strumieniowania informacji multimedialnej, architektury systemów z zadanym poziomem jakości usług, metody projektowania i oceny efektywności systemów multimedialnych. Absolwent zna zasady regulacji natężeń transmisji w Internecie, unikania przeciążeń, przeprowadzania pomiarów i ich interpretacji, modelowania i oceny efektywności pracy struktur Internetu, problemów wynikających z wykorzystania przez Internet sieci bezprzewodowych i sieci optycznych.

 • oprogramowanie systemowe

Program zajęć uwzględnia różnorodne techniki i formy komunikacji z użytkownikiem, mechanizmy systemów operacyjnych, zaawansowane metody tworzenia aplikacji i narzędzi do tego sunących, odwołuje się też do działów specjalnych algorytmiki. W trakcie zajęć rozpatrywane i wykorzystywane są współczesne środowiska i systemy operacyjne, takie jak MS Windows, Unix, XWindow, Symbian; sporo uwagi poświęca się Internetowi, jak również technologii .NET. Wśród technik programistycznych prezentowane są m.in. techniki obiektowe, programowania równoległego i techniki mające zastosowanie w konstrukcji kompilatorów. Wśród wykorzystywanych języków programowania można wymieni? C++, C#, Java, Visual Basic, Occam.

Specjalność Informatyczne Systemy Mobilne i Przemysłowe (ISMiP) jest rozszerzeniem prowadzonej od wielu lat specjalności Informatyczne Systemy Przemysłowe (ISP) o zagadnienia związane z dynamicznie rozwijającymi się technologiami mobilnymi. Wraz z rozpowszechnieniem się smartfonów i tabletów wzrasta zapotrzebowanie na aplikacje mobilne, umożliwiające mobilny dostęp do danych oraz wykorzystanie rozproszonych funkcjonalności mobilnych. Dotyczy to zarówno systemów powszechnego użytku klasy ‘home, office @ entertainment’  jak i systemów informatyki przemysłowej. W związku z tym, jednym z celów specjalności ISMiP jest przygotowanie absolwentów do:

 • budowy nowych, mobilnych aplikacji na systemy Android i iOS,
 • dostosowania aplikacji użytkowanych w przedsiębiorstwie do mobilnych platform,
 • zapewnienie integracji wszystkich tych rozwiązań,
 • zapewnienie im bezpieczeństwa.

Drugim celem kształcenia na specjalności ISMiP jest przygotowanie do:

 • projektowania rozproszonych, przemysłowych systemów czasu rzeczywistego,
 • zaawansowanego programowania sterowników PLC,
 • programowania stacji wizualizacyjnych SCADA,
 • tworzenia przemysłowych, rozproszonych baz danych,
 • konfigurowania struktur sieciowych opartych na deterministycznych protokołach komunikacyjnych.

Specjalność ISMiP umożliwia nabycie umiejętności praktycznych w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w:

 • urządzenia mobilne,
 • aparaturę programowalną do zastosowań przemysłowych (komputery przemysłowe),
 • sterowniki PLC, przemienniki częstotliwości, zadajniki sygnałów i elementy wykonawcze,
 • instrumenty pomiarowo-kontrolne kompatybilne ze standardami IEEE-488.2 (GPIB) i SCPI,
 • sieci przemysłowe i technologie komunikacyjne (Profinet, Profibus, CAN, DeviceNet, Modbus TCP, EtherCAT, EGD, Genius, OPC, Industrial Ethernet),
 • specjalizowane oprogramowanie:
  • do tworzenia aplikacji mobilnych (środowiska Android Studio, Xcode),
  • do akwizycji i przetwarzania danych (Agilent Technologies VEE, National Instruments LabVIEW),
  • do programowania sterowników przemysłowych i projektowania systemów (Step7, CoDeSys, Proficy, Automation Studio, VisiLogic, TwinCAT, ISaGraf),
  • do wizualizacji procesów (Intouch, iFix, Indusoft).

Specjalność ISMiP zapoznaje studentów z aktualnym stanem wiedzy i technologii w zakresie informatycznych systemów mobilnych i przemysłowych, a przez to sprzyja kreatywnemu wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy i zaawansowanych technologii informatycznych. Większość współczesnych systemów informatycznych ma charakter rozproszony, współdziała z innymi, a do działania i integracji wykorzystuje różnorodne technologie. Cenioną na rynku pracy umiejętnością jest swobodne i kreatywne poruszanie się pracownika w środowiskach heterogenicznych. Specjalność ISMiP jest zorientowana na kształcenie takiego właśnie profilu absolwenta.

 • interaktywna grafika trójwymiarowa

Tworzenie gier komputerowych jest obecnie bardzo złożonym procesem. Gra używająca trój-wymiarowej grafiki na ogół wymaga poświecenia na produkcję kilkunastu miesięcy i potrzebuje niemałego budżetu. Wymaga również ekspertów z wielu dziedzin: programistów, artystów czy muzyków, ale często również matematyków i fizyków. Specjalność IGT została zaplanowana tak, aby dać studentom szerokie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty techniczne i programistyczne. Studenci mają okazję nauczyć się zaawansowanych metod programistycznych i stosować je w rozwiązywaniu problemów typowych dla gier komputerowych. Najwięcej czasu poświęca się zagadnieniom grafiki komputerowej czasu rzeczywistego, sztucznej inteligencji i algorytmice oraz fizyce i podstawom interakcji obiektów w złożonych scenach trójwymiarowych.

Studia I stopnia
Stacjonarne

 • czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne – tryb zaoczny

 • czas trwania studiów – 3,5roku/7 semestrów
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • studia prowadzone w soboty i niedziele

Studia II stopnia
Stacjonarne

 • czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister

Niestacjonarne - tryb zaoczny

 • czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister
 • studia prowadzone w soboty i niedziele

 

Prezentacje specjalności na II stopniu studiów stacjonarnych

Informatyczne systemy w lotnictwie
Informatyczne Systemy Mobilne i Przemysłowe (ISMiP)
Oprogramowanie Systemowe