Studia niestacjonarne zaoczne prowadzone w trybie sobota-niedziela

Studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie siedmio-semestralne) są studiami płatnymi.

Program studiów zapewnia uzyskanie gruntownego wykształcenia w zakresie przedmiotów ogólnych, podstawowych informatycznych i specjalistycznych informatycznych zgodnie z programem studiów.
Studia pozwalają na specjalizacjię w określonej dziedzinie informatyki dzięki przedmiotom obieralnym i pracy dyplomowej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł inżyniera informatyka. Jest on dobrze przygotowany do twórczej pracy inżynierskiej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, w których sią projektuje, wytwarza i stosuje bazy danych, sieci i systemy komputerowe, rozumiane jako odpowiednio skonfigurowany sprzęt i oprogramowanie. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).


Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w trybie piątek - sobota

Studia drugiego stopnia (magisterskie cztero-semestralne) są studiami płatnymi.

CELE I ZADANIA STUDIÓW

Studia te przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe inżynierskie lub równoważne na kierunku informatyka (lub pokrewnym), będą studia magisterskie politechniczne na kierunkach pokrewnych. Organizacja studiów przewiduje ich pełną odpłatność. Studia obejmują trzy grupy przedmiotów, zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń:

  • przedmioty ogólne, takie jak wybrane zagadnienia matematyki, metody numeryczne, arytmetyka systemów cyfrowych,
  • przedmioty podstawowe z zakresu informatyki, takie jak: podstawy informatyki, programowanie komputerów, teoria automatów, analiza algorytmów,
  • przedmioty specjalistyczne z informatyki obejmujące całokształt zagadnie? dotyczących rozwiązań sprzętowych i programowych systemów komputerowych.


Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej magisterskiej, a absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera informatyka.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH

Studia trwają cztery semestry (dwa lata) zgodnie z programem.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku. Studia prowadzone są w systemie zajęć piątek, sobota. Mieszczą się w tym również przedmioty obieralne, których celem jest przedstawienie nowych zagadnień informatyki. Praca dyplomowa jest realizowana podczas semestru trzeciego i czwartego.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Obecnie nabór na wszystkie kierunki został ujednolicony i jest on prowadzony przez system SOREK i komisję naboru.

 

OPŁATY: Wpłaty za studia należy dokonywać przez System Obsługi Toku Studiów.