Flagowa Kraina Sp. z o.o. z siedzibą w Skrzyszowie nawiązała współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie projektu „Opracowanie koncepcji systemu do analizy obrazów pochodzących z wydruków wielkoformatowych przyspieszającego ich identyfikację”. Wykonawcą był dr inż. Michał Staniszewski, realizacja miała miejsce w grudniu 2017 r.

System 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie nawiązała współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie projektu „Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku produktu - uniwersalnego systemu (modułu) służącego do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a serwerem zlokalizowanym w chmurze” realizowanego w ramach Bonu na Innowacje (przyznane dofinansowanie, przed podpisaniem umowy).

Skład zespołu projektowego:

 • dr inż. Michał Staniszewski (kierownik projektu)
 • dr inż. Paweł Kasprowski
 • mgr inż. Agnieszka Michalczuk
 • mgr inż. Kamil Wereszczyński

Firma GEO-SPOT Biuro Geodezji Krzysztof Krzeszowski z siedzibą w Strzegomiu, powiat świdnicki nawiązała współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie projektu „Wykorzystanie systemu rozszerzonej rzeczywistości do optymalizacji i poprawy jakości pomiarów geodezyjnych” realizowanego w ramach Bonu na Innowacje w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Skład zespołu projektowego:

 • dr inż. Michał Staniszewski (kierownik projektu)
 • dr inż. Paweł Foszner
 • mgr inż. Agnieszka Michalczuk
 • mgr inż. Kamil Wereszczyński

Firma Techglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nawiązała współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie projektu „Modernizacja urządzenia do pomiaru poziomu szkła w piecu szklarskim opartego na analizie obrazu z kamery przemysłowej z zastosowaniem oprogramowania wolnego od opłat licencyjnych”. Projekt realizowany był w okresie od maja do września 2017 r.
Aktualnie na podstawie listu intencyjnego realizowane są prace przedwdrożeniowe w ramach "Inkubatora Innowacyjności+" (CITT Gliwice) w projekcie "Pomiar temperatury w piecu huty szkła". Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2018 r.

 

Skład zespołu projektowego:
 • dr inż. Michał Staniszewski (kierownik projektu)
 • mgr inż. Agnieszka Michalczuk
 • mgr inż. Marcin Paszkuta (wyłącznie projekt „Modernizacja urządzenia do pomiaru poziomu szkła w piecu szklarskim opartego na analizie obrazu z kamery przemysłowej z zastosowaniem oprogramowania wolnego od opłat licencyjnych”)
 • mgr inż. Kamil Wereszczyński

Firma Kontakt-Simon S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach nawiązała współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie projektu „Opracowanie systemu bezprzewodowego sterowania z poziomu aplikacji mobilnej na telefon komórkowy (w systemie Android oraz iOS) wybranymi produktami elektronicznymi znajdującymi się w ofercie handlowej Zamawiającego wraz z projektem grafiki wykorzystywanej w interfejsie aplikacji w polskiej wersji językowej”. Przewidywany termin ukończenia projektu to styczeń 2019 r.

Skład zespołu projektowego:

 • dr inż. Michał Staniszewski (kierownik projektu)
 • mgr inż. Agnieszka Michalczuk
 • mgr inż. Szymon Kielka
 • mgr inż. Kamil Wereszczyński