Firma Techglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nawiązała współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie projektu „Modernizacja urządzenia do pomiaru poziomu szkła w piecu szklarskim opartego na analizie obrazu z kamery przemysłowej z zastosowaniem oprogramowania wolnego od opłat licencyjnych”. Projekt realizowany był w okresie od maja do września 2017 r.
Aktualnie na podstawie listu intencyjnego realizowane są prace przedwdrożeniowe w ramach "Inkubatora Innowacyjności+" (CITT Gliwice) w projekcie "Pomiar temperatury w piecu huty szkła". Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień 2018 r.

 

Skład zespołu projektowego:
  • dr inż. Michał Staniszewski (kierownik projektu)
  • mgr inż. Agnieszka Michalczuk
  • mgr inż. Marcin Paszkuta (wyłącznie projekt „Modernizacja urządzenia do pomiaru poziomu szkła w piecu szklarskim opartego na analizie obrazu z kamery przemysłowej z zastosowaniem oprogramowania wolnego od opłat licencyjnych”)
  • mgr inż. Kamil Wereszczyński