System 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie nawiązała współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie projektu „Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku produktu - uniwersalnego systemu (modułu) służącego do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a serwerem zlokalizowanym w chmurze” realizowanego w ramach Bonu na Innowacje (przyznane dofinansowanie, przed podpisaniem umowy).

Skład zespołu projektowego:

  • dr inż. Michał Staniszewski (kierownik projektu)
  • dr inż. Paweł Kasprowski
  • mgr inż. Agnieszka Michalczuk
  • mgr inż. Kamil Wereszczyński