Firma Comarch s.a. z siedzibą w Krakowie nawiązała współpracę akademicką z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie praktyk i staży dla studentów oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Celem podjętej współpracy jest ułatwienie studentom zdobycia doświadczenia zawodowego, promocja ciekawych pomysłów i rozwiązań oraz umożliwienie swobodnego przepływu myśli technicznej pomiędzy środowiskami akademickimi i przemysłowymi. Współpraca obejmuje studentów Politechniki Śląskiej odznaczających się chęcią do pracy, odpowiednią motywacją i otwartością na nowe wyzwania, a także pracowników akademickich realizujących prace badawcze w tematach zbieżnych z zainteresowaniami firmy Comarch.

W ramach podjętej współpracy firma Comarch proponuje studentom Politechniki Śląskiej zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w projektach informatycznych w ramach:

  • płatnych praktyk zawodowych w oddziałach Comarch s.a.
  • płatnych staży przemysłowych
  • pracy zawodowej w pełnym lub niepełnym wymiarze pracy (dla studentów 4 i 5 roku oraz po ukończeniu studiów)

Na mocy umowy o obustronnej współpracy studenci mają możliwość:

  • realizacji na Uczelni pracy dyplomowej w temacie związanym z projektem prowadzonym w firmie Comarch, w którym uczestniczy student w ramach stażu, praktyki lub podjętej pracy zawodowej
  • otrzymania dofinansowania podczas realizacji pracy dyplomowej stanowiącej ciekawy z punktu widzenia firmy Comarch temat badawczy lub implementacyjny

Comarch wyraża także intencję przyznawania stypendiów fundowanych dla słuchaczy studiów doktoranckich realizujących prace doktorskie, których tematyka będzie interesująca dla firmy.

Pracowników naukowych Politechniki Śląskiej firma Comarch zaprasza do wspólnego udziału w realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Wyraża równie? zainteresowanie prowadzeniem przez pracowników Uczelni wykładów, szkoleń i seminariów dla osób zatrudnionych w Comarch s.a.

Koordynatorem współpracy z ramienia Politechniki Śląskiej jest dr inż. Dariusz Mrozek (p. 404).